Mjesta okupljanja za općine koje realizuju akciju sadnje 25.10.2014 godine


24.10.2014.

Sarajevo – Ispred Olimpijske dvorane Zetra u 09:00h

Kakanj – Na trgu Kemala Bayska u 08:30h

Olovo  - Na poligonu srednje škole u 09:00h

Gradačac – Ispred Gimnazije u 09:00h

Doboj Istok – Ispred ureda MFS EMMAUS u 08:00h

Kalesija – Školska dvorišta u 09:00h

Bosanski Petrovac – Ispred šumarije u 09:30h

Pale-Prača - Ispred OS Prača u 09:00h

Mostar – Sveučilište u Mostaru  u 09:00h

Jablanica - Suhava Donja Jablanica u  09:00h

Prozor-Rama - Makljen u 11:00h

Donji Vakuf - Ispred hotela Vrbas u 09:00h

Fojnica- Ispred šumarije 08:00h

Konjic - Ispred stare ćuprije u 09:00h

Foča - Na Trgu 08:30 do 9:00h 

Višegrad - Ispred zgrade uprave Sumskog gazdinstva Panos Visegrad u 09:00h

Ostali timovi će akciju sadnje realizovati u narednom periodu.