Zdravstvene i socijalne koristi drveća


31.10.2014.

Akcija sadnje je završena, i opštinski timovi su izašli na terene i napravili sjajan posao. Sadili smo uglavnom izvan grada, na područjima predviđenim za tu namjenu od strane od šumskih gazdinstava. Vratili smo se kućama sa osjećajem zadovoljstva zbog korisnog, dobro obavljnog posla sa željom da naše male sadnice se prime i postanu moćno drveće sa svim onim divnim uticajima koje za prirodu i nas ljude obavljaju.

Međutim, mislim da treba da razmišljamo o tome kako možemo obogatiti i uljepšati drvećem sredine u kojima živimo i boravimo. Naime, drveće u urbanim sredinama ima mnoge pozitivne efekte na zdravlje ljude, kako fizičko tako i mentalno, te pomaže razvijanju pozitivnih, harmoničnih odnosa među ljudima koji u u njihovoj okolini žive.

Drveće iscjeljuje

Ljudska reakcija na drveće ide dalje od jednostavnog opažanja njihove ljepote. Osjećamo se vedrima, smirenima, odmornima i opuštenima među drvećem. Mi smo pored njih "kod kuće". Smirujući efekat obližnjeg drveća i urbanog zelenila smanjuje nivo stresa i umora na radnom mjestu, povećavajući produktivnot i osjećaj zadovoljstva na radnom mjestu. Okolina sa drvećem opušta, smanjuje stres i dodaje određenu duhovnu vrijednost što podržava dobro mentalno zdravlje i blagostanje. Drveće pomaže osjećaju lične vrijednosti, dovodi ljude u bolji kontakt sa prirodom i godišnjim dobima. Takođe, simptomi anksioznosti, depresije i nesanice su ublaženi.

Drveće smiruje saobraćaj, i čak smanjuje vrijeme oporavka nakon operacije. Studije su pokazale da pacijenti koji imaju pogled na drveće brže ozdravljaju i sa manje komplikacija. Djeca sa hiperaktivnim poremećajem deficita pažnje pokazuju manje simptoma kada imaju pristup prirodi. Izloženost drveću i prirodi pomaže koncentraciji tako što smanjuje mentalni zamor.

Prisustvo drveća često ohrabruje ljude da vježbaju i tako smanjuje pojavu srčanih napada i dijabetesa tipa 2. Drveće asporbuje značajnu količinu polutanata i kao posljedica toga čistiji vazduh umanjuje stepen pojave astme.

Opšta zdravstvena korist koju donosi drveće je naučno dokazana – nizozemsko istraživanje pokazuje da su susjedstva dobro pokrivena drvećem, statistički govoreći, znatno zdravija nego manje zelena, urbana područja. Zdravstvene koristi drveća tu ne prestaju. Zato što obezbjeđuju više hlada, rizik od raka kože u područjima sa drvećem je manji.  

Drveće smanjuje nasilje

Naselja i domovi koji su bez rastinja su pokazali da imaju veću incidenciju nasilja u i izvan doma nego oni koji imaju zelenila. Drveće i uređivanje krajolika pomoću flore pomažu umanjivanju stepena straha.

Drveće povezuje različite grupe ljudi

Sadnja drveća stvara priliku za uključivanje i jačanje zajednice što popravlja kvalitet života u susjedstvu. Sve nacije, starosne grupe i polovi igraju važnu ulogu u sadnji drveća ili brizi o njima. U ovo smo se i sami mogli uvjeriti prošle sedmice kada smo sadili drveće – među nama je vladala jedna pozitivna, vedra atmosfera dobrim dijelom proizašla iz vrijednosti cilja koji nas je okupio na jednom mjestu. Nova prijateljstva su sklopljena a postojeća su ojačana dok samo zajedno radili za opšte dobro.

Drveće stvara jedinstvo

Porodice i zajednice su mnogo više harmonične i uskije povezane tamo gdje urbana sredina uključuje drveće. Drveće kao obilježja kraja mogu nekom susjedstvu dati novi identitet i ohrabriti osjećaj građanskog ponosa.

Pomaže obrazovanju

Nadmoćna obrazovna vrijednost „zelenih učionica“ je sada široko prepoznata. Takođe postoje dokazi koji ukazuju da đaci postižu više u prostorijama gdje su biljke prisutne.

Podijeliću s vama još jedno zapažanje iz akcije od prošle sedmice. S nama su na akciji učestvovali đaci iz da razreda iz lokalne srednje škole, smjer drvni tehničar. Direktor te škole nam je kasnije rekao da nam je poslao one najproblematičnije učenike na akciju. I pored toga, momci i par djevojaka su bili veoma vrijedni, poslušni, dobro su sarađivali i napravili odličan posao. Možda bi trebalo da đake češće izvodimo iz zamorne i dosadne atmosfere učionice? Siguran sam da bi popravilo ne samo njihov uspjeh u učenju, već i ponašanje.

Drveće uvećava vrijednost nekretnine

Ljepota imovine i okolnih ulica i susjedstva  sa dobro zasađenim zelenilom mogu podići vrijednost nekretnine i za 15 %.

Imajući sve ovo na umu, gdje je sljedeće drvo koje biste mogli da posadite?