Globalno zagrijavanje - istina ili laž, 2. dio


26.11.2014.

Kada smo prvi put pisali o problemu osporavanja zvanične teorije o uzroku klimatskih promjena (Klimatske promjene – istina ili laž), razmatrali smo argumente koji se najčešće spominju u cilju prikazivanja zvanične teorije običnom prevarom. Tada smo vidjeli  da se lokalno zabilježenim hladnim danom ili zimom ne može osporavati dugoročan globalni fenomen koji je izmjeren. Takođe smo vidjeli se naglo zagrijavanje u posljednjih 150 godina ne može pripisati veoma postepenim promjenama klime koji su u prošlosti uzrokovali ledena doba. Štaviše, prema teoriji koja objašnjava ledena doba, mi se nalazimo u fazi hlađenja a ne zagrijavanja. I konačno, vidjeli smo da sunce nije uzrok zagrijavanja, jer njegova aktivnost slabi posljednjih 35 godina, dok zagrijavanje, iako usporeno, se nastavlja.

Hajde da razmotrimo još neka objašnjenja šta se dešava sa klimom na Zemlji.

Primjedba br. 4 – Globalno zagrijavanje se ne dešava, već se Zemlja hladi

Dalje se tvrdi da globalnog zagrijavanja nema već 16 godina, i da leda na Antarktiku nije nikad bilo više nego sad. Stvarna situacija stoji ovako: ono što sigurno znamo je da  nema ni zahlađenja, i da je 10 najtoplijih godina od kako se mjeri temperatura bilo poslije 1998. Istina je da se količina leda na Antarktiku povećava, ali zašto se prešutkuje da se količina leda na Arktiku smanjuje brzo, a isto tako na Grenlandu? Širenje leda na Antarktiku ne protivriječi globalnom zagrijavanju jer ukupno Zemlja i dalje gubi led stopom od 35.000 kvadratnih kilometara godišnje. Kao što sam već napomenuo, lokalni fenomen ne određuje onaj globalni.

Primjedba br. 5 – Nije u pitanju globalno zagrijavanje nego HAARP ili neki metodi geoinžinjeringa

HAARP je naziv istraživanja koje od 1993. provodi Univerzitet na Aljasci sa američkom avijacijom i mornaricom koji je istraživao jonosferu sa ciljem razvoja tehnologija za komunikaciju i nadgledanje. U sebi sadrži postrojenje sa radio predajnikom velike snage kojim se ekscituje područje u jonosferi (slika 2), a zatim se nizom uređaja prati i mjeri šta se dešava. Projekat je postao meta teoretičara zavjere, koji su tvrdili da je HAARP u stanju da modifikuje vrijeme, onesposobljava satelite i sprovodi kontrolu uma. Smatran je odgovornim za zemljotrese, suše, oluje i poplave, bolesti kao što su Golfski sindrom i sindrom hroničnog umora, zatim za pad aviona TWA let 800 kao i rušenje spejs-šatla Kolumbija. Problem sa ovom teorijom je (pored nedostatka dokaza) da navedene mogućnosti HAARP-a ne samo da prevazilaze mogućnosti uređaja (predajnik i razne vrste antena) već i same prirodne zakone. Osim toga, kad se projekat zatvori ove godine kao što se predviđa, kako ćemo objasniti kataklizme koje nastanu poslije?

Primjedba br. 6 - Chemtrails

(Slika 3) Motori maznih aviona pri određenim uslovima iza sebe ostavljaju trag od dugih, tankih umjetnih oblaka, tzv. kondenzacioni trag (Condensation Trail ili skraćeno contrail). Ovaj trag potiče od vodene pare koju izbacuje mazni motor. Kao i svi oblaci, i kontrejlovi su izgrađeni od vode u vidu suspenzije milijardi sitnih vodnih kapljica ili kristala leda. U zavisnosti od temperature i vlažnosti na visini na kojoj se kontrejovi formiraju, oni mogu da se zadrže nekoliko sekundi ili minuta, ili mogu da se zadrže satima i rašire kilometrima.

Postoji raširena teorija po kojoj avioni nose spremnike sa hemijskim supstancama otrovnim po čovjeka, i ispuštaju ih tokom letova na velikim visinama. Tragovi nakon ovakvih letova ostavljaju tragove na nebu neobično dugo. Otuda se tragovi koji ostaju nazivaju chemtrails (chemical trails) umjesto contrails. Tvrdi se da ove supstance uključuju okside barijuma ili aluminijuma (zavisno od izvora).

 Cilj ovih ispuštanja je da se kontroliše vrijeme i djeluje nasuprot globalnom zagrijavanju, a ljudi su samo kolateralna šteta. Drugo, radikalnije objašnjenje je da uništavanje ljudi i smanjenje populacije upravo jesu glavni cilj ovih ispuštanja.  

Sama teorija po kojoj je nekim moćnicima jeftinije da prosipaju po nebu supstance koje reflektuju sunčeve zrake nazad u svemir, tako da hlade Zemlju i suprotstavljaju se globalnom zagrijavanju, ima neku logiku, posebno kako živimo u vrijeme liberalnog kapitalizma gdje je ljudski život jeftin a samo profit je važan. Ja se ne bih upuštao u dokazivanje da li je ova teorija istinita ili nije, jer ona suštinski ne mijenja ništa kad je u pitanju globalno zagrijavanje. Ona ne osporava globalno zagrijavanje, već tvrdi da ono postoji, i da određeni krugovi ljudi se bore protiv njega na način koji djeluje destruktivno na zdravlje ljudi. Bilo da prihvatimo ovu teoriju ili ne, i dalje nam ostaje da se protiv globalnih promjena klime borimo na pozitivan način - smanjenjem emisija stakleničkih gasova i zaštitom, odnosno sadnjom  šuma.

Ja sam nedavno naišao na jedan članak koji tvrdi da je sva priča o ljudski uzrokovanom globalnom zagrijavanju prevara, i pokušao sam da ga čitam bez predrasuda, tražeći neke dobre argumente. Ono što sam našao jeste da je članak remek djelo po pitanju psihološkog uticanja na čovjeka i zbog toga moram da mu odam priznanje. No, u isto vrijeme je siromašan dobrim i konzistentnim argumentima. Stoga, da bi mogli da u moru međusobno suprotstavljenih teorija proniknemo bliže istini, treba da se naoružamo dobrim pitanjima:

1. Koji je izvor datih informacija?

Npr. ako se tvrdi da se aktivnost sunca povećava i da je to uzrok globalnog zagrijavanja, koji to izvor tvrdi da je to tako? Da li ga potvrđuju i drugi izvori?

2. Da li se teorija iznosi na način da je provjerljiva ili se zasniva na "vjerujte meni"?

U navedenom članku, autor je napisao nešto u stilu: "Zamislite da vam se desi da dođete među pet najmoćnijih ljudi u svijetu, i oni vam lupe na sto izvještaj koji dokazuje da čovjek nije uzrok klimatskih promjena? E to se desilo meni!" U redu, ko su tih pet najmoćnijih ljudi? Kad i gdje se desio taj sastanak? Ko si ti koji to pišeš, i zašto bi tebi otkrili taj izvještaj? Zašto bi ga ti otkrio nama ako si u tako dobrim odnosima s njima? Ništa od toga ne stoji u tekstu, niti se njegova tvrdnja može provjeriti. Osim što zvuči kao priča iz nekog bombastičnog trilera, ona traži da bez ikakvog pokrića vjerujemo tom autoru.

3. Da li oni koji navodno stoje iza prevare imaju motiv, moć i sredstvo da sve to urade što im se pripisuje?

Često se kao zavjerenici ili obmanitelji navode naučnici koji nam serviraju neke lažne izvještaje, ili "zeleni lobi", tj. ekološke organizacije koje se zalažu za zaštitu klime.  Zašto? Zbog novca? Naučnici su izuzetno slabo plaćeni s obzirom na svoje obrazovanje i inteligenciju. Da su htjeli dobru zaradu, postali bi advokati ili brokeri sa daleko manje truda i vremena. Osim toga, ko je taj ko bi ih potplatio? Možda ekološke nevladine organizacije? To nisu baš grupe koje mi prve padaju na pamet kad pomislim na bogatstvo i moć koji su potrebni da vladaju svijetom iz sjenke! Znači, treba da vjerujemo da bogate naftne kompanije koje zarađuju milijarde svakog dana nemoćno stoje samo sa "istinom" u rukama, dok naučnici i moćni "zeleni lobi" vladaju svijetom i serviraju nam laži? Pa ako je tako, zašto onda političari ne mare za to što naučnici pričaju, i štaviše na svim konferencijama o klimi do sada uspješno obaraju svaki značajniji dogovor? Očigledno da oni koji imaju motiv i sredstvo (novac i moć) da naprave pomutnju u pogledu toga da li se i zašto klima mijenja upravo korporacije koje užasno mnogo zarađuju na fosilnim gorivima, i žele da komprimituju glas nauke i uguše glas savjesti koji ugrožavaju njihov profit.