Javna rasvjeta koja funkcioniše na energiju vjetra i sunca u Španiji


22.02.2015.

Španija je već dugo u grupi zemalja koje obraćaju veliku pažnju na korišćenje čiste i obnovljive energije u praksi. 2005. godine bila je prva evropska zemlja koja je ulagala u ugradnju električnih fotonaponskih ploča u novoizgrađene zgrade i druga zemlja u svijetu sa željom za upotrebom termičkih fotonaponskih instalacija. Sada, Španija odlučuje da se fokusira na obnovljive izvore energije sa jednom novom, zaista „zelenom“ idejom.
Radi se o novom modelu ulične svjetiljke koji bi mogao otvoriti put sjajnim inovacijama u vezi sa upotrebom obnovljivih izvora energije u javnoj rasvjeti.
Ideja za ovu svjetiljku što funkcioniše na energiju vjetra rezultat je saradnje Univerziteta u Kataloniji i poznate start up kompanije u sektoru obnovljive energije – „Eolgreen“. Ovdje se ne radi o jednostavnom snopu svjetlosti aktiviranom pomoću solarnih ploča, nego o instalaciji gdje su kombinovani vjetroturbina (vjetrenjača), dvije polikristalne solarne ploče, akumulator i električni sistem za upravljanje. Ova svjetiljka bi bila u mogućnosti da sakupi dovoljno energije da osvjetljava parkove i ulice nekoliko noći.
Ovakav inovativni sistem, instaliran u vjetroturbinu svjetiljke, omogućiće efikasniju akumulaciju energije, čak do 100 W (u rasponu od 10 do 60 obrtaja turbine u sekundi). Rezervna baterija u njoj mogla bi sakupiti dovoljno energije za osvjetljavanje tokom šest noći, a zajedno sa setom LED svjetiljki jačine 3500-400 lumena i sa mogućnošću prenošenja eventualnih problema centrali preko UHF antena (pored mogućnosti da funkcionišu samostalno), omogućilo bi se firmi da potpiše ugovore sa gradovima u Španiji o proizvodnji 700 svjetiljki godišnje. Tako bi se slijedili tragovi drugih kompanija koje eksperimentišu sa modelima za osvjetljenje off-grid, kao što je „Urban Green Energy“.

Izvor: tuttogreen.it, (objavljeno 11. februara 2015.)