ITALIJA – Podići ograničenja u vezi sa količinom elektromagnetnog zagađenja – da ili ne?


03.04.2015.

Čini se da stiže nova zakonska odredba o širokopojasnoj i bežičnoj tehnologiji, koja će, takođe, podići ograničenja u vezi sa količinom elektromagnetnog zagađenja. Ipak, mnogo je polemika oko toga.

Više od 70 000 ljekara, biologa, fizičara i istraživača pridružili su se otvorenom pismu adresiranom na italijansku Vladu, sa ciljem da se kaže „NE“ podizanju ograničenja za elektomagnetno zagađenje. Ova mjera je već izazvala mnoge polemike i zabrinutost u cijeloj naučnoj zajednici i još uvijek je pod istragom izvršne vlasti. Apel, kojeg su potpisali 50 italijanskih udruženja i odbora, naglašava opasnost i rizike za ljudsko zdravlje i životnu sredinu sve većim izlaganjem elektromagnetnim poljima, radiofrekvencijama i mikrotalasima što ih proizvode sve više popularni mobilni telefoni, „pametni“ telefoni, tableti, Wi-Fi antene, radari i radijski i televizijski repetitori.

Inicijativa proizlazi iz nedavnih planova razvoja koje je Vlada najavila u prilog širokopojasnoj i bežičnoj tehnologiji, uključujući Wi-Fi mreže, radijske i televizijske repetitore i repetitore mobilne telefonije. Dobro informisani izvori kažu da je cilj izvršne vlasti podizanje granice (propisane zakonom) za količinu zagađenja od elektromagnetskih izvora za 10%, kao što je to sada na snazi u Evropi.

Peticija se direktno poziva na za zabranu instalacije Wi-Fi mreža u vrtićima i školama koju pohađaju djeca mlađa od 16 godina i na potrebu za ažuriranjem već zastarjelih standarda procjene koje je pripremio Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE – Institute of Electrical and Electronical Engineers) 1992. godine. U tom pogledu, čak je i Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC – International Agency for Research on Cancer) 2011. godine priznala mogućnost kancerogenog efekta na čovjeka ukoliko se on izloži nejonizovanim radijacijama, koje bi imale ne samo toplotne, nego i biološki negativne efekte.