Mjesta okupljanja za akciju čišćenja „Let's Do It – očistimo zemlju za 1 dan“


21.04.2016.

Gradačac -  ispred škole "Ivan Goran Kovačić"  25.04.2016 godine u 9:30h

Banovći - ispred OŠ "Treštenica"  22.04.2016 godine u 8.30h

Srebrenik - Na Ratišu u sklopu Kotlićijade 23.04.2016 godine

Tuzla - plato ispred kina "Centar"- kipovi "Ismet i Meša" 22.04.2016 godine u 9:00h

Domaljevac-Šamac - ispred Osnovne škole 22.04.2016. godine u 10:00h

Goražde – Trg Branilaca Goražde 22.04.2016. godine u 13:00h

Zenica - Tuska cesma Kamberovica polje 22.04.2016. godine u 10:00h

Zavidovici - Ispred novog gradakog spomenika „Palim borcima i civilnim zrtvama rata 1992-1995“ u 9:00h, akcija počinje u 9:30h

Ravno - U dvorištu osnovne škole 22.04.2016. godine u 10:00h

Mostar - Kampus Univerziteta Dzemal Bijedic 22.04.2016. godine u 10:00h

Jablanica - Ispred Srednje škole 29.04.2016. godine u 11:35h

Tomislavgrad – Čistiće se područje srpskog groblja 29.4.2016 u 16:00h ili 30.4 u 10:00h.

Grude - Akumulacijsko jezero Nugao u Drinovcima. 22.4.2016 godine u 15:00h.

Široki Brijeg - Lokacije su prostori oko školskih objekata (osnovnih i srednjih) na cijelom području Sirokog Brijega 22.4.2016 godine u 10:00h

Gornji Vakuf - ispred OŠ Pajić, Gornji Vakuf, Voljevac i ispred JU Centar za obrazovanje i kulturu, 22.04.2016 godine u 12:00h

Kreševo - Mjesto Resnik, 23.04 u 10:00h

Bugojno - Ispred gimnazije 23.04.2016 godine u 11:00h, a za šest škola akcija je u petak

Donji Vakuf – Ispred Osnovne škole „Hasan Kjafija Pruščak“ 22.04.2016 godine u 11:00h, Ispred Prve osnovna u Donjem Vakufu u 10:00h 

Travnik - Ispred gimnazije 24.04.2016 godine u 10:00h

Cazin - okupljanje 23.04., subota. u 8,00 sati "Prvi Borići" i Bašče - Gnjilavac