Konkurs za angažman dva volontera/ke na programu


16.02.2020.

Aktivan/na si u nevladinom sektori i želiš da se posvetiš dodatnom usavršavanju svojih vještina i sposobnosti!? Ovo je pravi poziv za tebe! Udruženje građana "Ruke" iz Sarajeva poziva sve zainteresovane volontere/ke da postanu dio tima "Let's Do It" projekta u Bosni i Hercegovini koji obuhvata program ekoloških edukacija "Let's Do It - škola ekologije", na području Kantona Sarajevo. 
Budući/e volonteri/ke bit će angažovani na pripremama i implementaciji projektnih aktivnosti u trajanju od šest mjeseci (maj - oktobar 2020. godine), a njihov rad podrazumijevat će: 
- Aktivnu pripremu ekoloških prezentacija i radionica za učenike osnovnih i srednjih škola; - Aktivna saradnja i komunikacija sa školama u Kantonu Sarajevo; - Aktivno učešće na prezentacijama prema dogovorenom rasporedu sa školama; - Koordinacija volonterskog tima koji će biti zadužen za izvedbu prezentacija; - Učešće na radnim sastancima tima u svrhu izvještavanja postignutih rezultata; - Učešće u drugim aktivnostima u okviru "Let's Do It" projekta. Tokom angažmana, pored obavljanja redovnih aktivnosti, za volontere će biti organizovana redovna zajednička druženja (teambuilding), učestvovanja u promocijama projekta sa drugim organizacijama, kao i učešće i organizovanju akcija i aktivnosti sa ciljem podizanja ekološke svijesti. Prijaviti se mogu svi mladi koji imaju boravište na području Kantona Sarajevo s obzirom na potrebu stalnog angažmana u dnevnim aktivnostima projekta, ali i prisustva na sedmičnim sastancima. Prednost imaju kandidati koji su učestvovali u implementaciji istih ili sličnih projekata. Kandidati moraju biti stariji od 18. godina. Angažman je u potpunosti na volonterskoj osnovi. UG "Ruke" podatke navedene u prijavi koristiti će isključivo u svrhu odabira novog volontera ili volonterke i u druge svrhe se neće koristiti. Nepotpune te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje. Više informacija možete dobiti putem e-maila: info@letsdoit.ba 
Poziv ostaje otvoren od 18.02.2020. godine do 02.03.2020. godine u 23:59h. O rezultatima konkursa bit će obaviješteni samo kandidati/kandidatkinje čije su aplikacije prihvaćene. 
Svim kandidatima/kinjama želimo puno sreće u procesu prijavljivanja i selekcije! :) Link za prijavu: https://tinyurl.com/skjuuwf