Akcija čišćenja u Srebreniku


04.05.2013.

 

Naš lokalni tim u Srebreniku kojim koordinaira Ekološko udruženja ˝Seona-Ratiš˝ je danas održao akciju čišćenja kao uvertiru za veliku akciju 18. maja. Bili su vrijedni i uspjeli očistiti planinu Ratiš i prilaze platou Dovište sa strane Općine Lukavac i Općine Srebrenik.
Prikupljeno je ukupno 150 vreća otpada.


Osnovni cilj ove akcije je bio da se počisti otpad ostalo iza nemarnih građana koji su slavili prvomajske praznike na platou Ratiš i da se na taj način sačuvaju prirodne ljepote našeg Ratiša.
Osim toga, Ratiš će u narednim danima posjetiti veliki broj turista i vjernika i ovo je bila prilika da se budućim posjetiocima priredi ugodan i dostojan ambijent bez otpada.

Prilikom prikupljanja otpada vršena je selekcija i razvrstavanje - tako da se u konačnici sakupilo 50 vreća pet ambalaže, 2 vreće aluminijskih limenki i 100 vreća ostalog otpada. Eko Seona-Ratiš i ovom akcijom želi skrenuti pažnju svojim sugrađanima da otpad nije bezvrijedan i da se prodajom prikupljenog otpada mogu dobiti i neka sredstva.