Mjesta okupljanja i lokacije za čišćenje u Kantonu Sarajevo


17.05.2013.

MJESTA OKUPLJANJA ZA KANTON SARAJEVO

 

Stari Grad:

1.Trg Alije Izetbegovića za Barice i Jekovac (prevoz do lokacije)

2.Aleja abasadora-direktno na lokaciji

 Centar:

1.Veliki park za lokacije:

-Veliki park

            -Vječna vatra do Vrazova

            -Trolejbuska okretnica kod Pionirske doline (prevoz do lokacije)

2.Građevinski fakultet-direktno na lokaciji

3.Stepenište u ulici Borak (ispod RSG-a)-direktno na lokaciji

 

Novo Sarajevo:

1.Spomen park na Vracama-direktno na lokaciji

2.Spomen obilježje civilnim žrtvama rata (iznad OHR-a)-direktno na lokaciji

3.Trebević-okupljanje važi samo za bicikliste na Vilsonovom šetalištu

 Novi Grad:

1.Merkur na Otoci za ulicu Gradačačka kod garaža

2. Teheranski Trg direktno na lokaciji

 Ilidža:

1.Zgrada Općine Ilidža za Ilidža-Centar

2.Multimedijalni Centar za Lužane

 Hadžići:

1.Tržni centar Bingo

 Vogošća:

1.Na početku izletišta Radića potok

 Ilijaš:

1.Kod kocke ispred dvorane

 Trnovo

1.Husremovac-okupljanje vazi samo za planinar

 

LOKACIJE KOJE ĆE SE ČISTIITI

STARI GRAD

 1. Barice  (volonteri)       
 2. Jekovac              (klub spasavalaca i dvd vratnik, volonteri)
 3. Aleja Ambasadora   (volonteri)  (sortiranje otpada)
 4. MZ Širokača (volonteri iz MZ)

CENTAR

 1. Ul.Patriotske lige kod OŠ „Nafija Sarajlić“ (kod Pionirske doline) (volonteri)  (sortiranje otpada)
 2. Deponija kod Građevinskog Fakulteta (volonteri) (mozda sortiranje)
 3. Ulica Borak kod stepenica (kod RSG) (volonteri)
 4. Veliki park  (opština i volonteri)        
 5. Od Vječne vatre do Vrazove ulice (volonteri)

 NOVO SARAJEVO

 1. Spomen park Vrace (volonteri)
 2. Spomen obilježje Civilnim žrtvama rata  (volonteri)  (sortiranje otpada)
 3. Novopazarska (RAD)
 4. Trebević (biciklisti)
 5. Muzej, Vilsonovo šetalište, zelene površine (UN) 

 NOVI GRAD

 1. Ul. Gradačačka kod garaža (volonteri)  (sortiranje otpada)
 2. Teheranski trg, zelene površine oko zgrada-Saraj polje  (volonteri)

 ILIDŽA

 1. Ilidža-centar (volonteri)         
 2. Lužani (volonteri)

 HADŽIĆI

 1. Izletište Stublovi (volonteri)
 2. Hadžići-centar  (volonteri)

TRNOVO

 1. Husremovac (volonteri)

 VOGOŠĆA 

 1. Izletište Radića potok

 ILIJAŠ

1.Gornja Karaula

2. Obala rijeke Misoča i

3. Čišćenje potoka

4. Kompleks Rekreacionog centra

5. Mezarje i

6. Sarajevski put

7. Potok Gnionica

8. Rijeka Stavnja i

9. Staza Želj. stan. Podlugovi-Ul. Žrtava genocida Srebrenice

10.Obala rijeke Rača prema Lijepoj luci

11.Lokalitet stadiona  "Lug" i

12.Želj. stanica Lješevo prema Ljubnićima

13. Obale rijeke Ljubina i

14. Dvije divlje deponije

15.Drinčića ćuprija

16. Sportski tereni "Zlaća" Bioča

17. Vodozaštitna zona i

18. Potok u Bioči

19. Lokalni put Vrutci-Gajevi-Dragoradi

20. Čevljansko polje

21.Alića gaj

22.Jezero Starača