Mjesta okupljanja i lokacije za čišćenje u Tuzlanskom kantonu


17.05.2013.

Mjesta okupljanja i lokacije za čišćenje u Tuzlanskom kantonu:

Opština Lokacije Mjesto okupljanja
Gradačac Brana i zalivi jezera Vidara; Gradski park Brana jezera OŠ "Ivan G. Kovačić"
Srebrenik Grad i MZ Po mjesnim zajednicama koje će se čistiti
Gračanica Grad i MZ Po mjesnim zajednicama koje će se čistiti
Kalesija Grad i MZ Po mjesnim zajednicama koje će se čistiti
Tuzla MZ i izletišta Glavno okupljanje kod Kina "Centar" u Tuzli  
Sapna Područje oko rijeke i centar Opštine Ispred osnovne škole Sapna
Živinice Školska dvorišta, rijeka i izletište Dvorišta škola, izletišta i rijeka Krivača
Banovići Vidikovac i MZ Vidikovac Banovići
Doboj Istok Cijeli grad Ispred Ureda za mlade MFS-Emmaus-a
Lukavac Grad i MZ Grad ispred Konzuma u 9h