Mjesta okupljanja i lokacije za čišćenje u Srednjobosanskom kantonu


17.05.2013.

Mjesta okupljanja i lokacije za čišćenje u Srednjobosanskom kantonu:

Opština Lokacije Mjesto okupljanja
Bugojno Grad i MZ Ulica zlatnih ljiljana-ispred gimnazije 
Busovača Grad i MZ Merdani i Gusti Grab Ispred zgrade Općine i MZ 
Donji Vakuf Grad i MZ Prusac, Obirci i Torlakovac Fontana u centru grada i na Musali u Priscu
Fojnica Centar grada Centar grada
Gornji Vakuf  Grad i MZ Ispred JU "Centar za obrazovanje i kulturu"
Jajce Grad, Plivsko jezero, Planinarski dom Ispred doma kulture i na Plivskom jezeru
Kiseljak Centar grada Ispred Općine
Kreševo Planine Inač i Lopata Trg Fra Grge Martića
Novi Travnik Gradska zona i sve MZ Ispred Općine
Vitez Gradska zona i MZ U Vitezu i MZ
Travnik Cišćenje ulica Centar grada