Mjesta okupljanja i lokacije za čišćenje u Zeničko-dobojskom kantonu


17.05.2013.

Mjesta okupljanja i lokacije za čišćenje u Zeničko-dobojskom kantonu:

 

Opština Lokacije Mjesto okupljanja
Usora MJESNE ZAJEDNICE Mjesa zajednica Žabljak u 9h
Vareš ČISTE SE DVIJE LOKACIJE Ispred Općine
Tešanj MJESNE ZAJEDNICE Srednja škola Tešanj 
Maglaj Grad Maglaj, parkovi i ulice i u MZ  ispred Doma kulture "Edhem Mulabdić"
Zavidovići  Rijeka Bosna, grad  Novi gradski spomenik
Kakanj komplet grad + deponije  po školama i MZ
Visoko Moštre Moštre
Breza Centar grada i MZ Centar grada
Zenica vise lokacija u gradu Grad Zenica
Zepce Centar grada Centar grada