Mjesta okupljanja za opštine u Unsko-sanskom kantonu


17.05.2013.

Mjesta okupljanja za opštine u Unsko-sanskom kantonu:

Opština Mjesto okupljanja
Bihać Centar grada
Bosanska Krupa Centar grada
Bosanski Petrovac Kod bazena
Bužim  Centar grada
Cazin Trg Centar Ljiljan
Sanski Most Park rijeke Zdene
Velika Kladuša Sportska dvorana