Mjesta okupljanja i lokacije za čišćenje u K10, Posavskom kantonu, BPK i ZHK


17.05.2013.

Mjesta okupljanja i lokacije za čišćenje u K10, Posavskom kantonu, BPK i ZHK:

 

Opština Mjesto okupljanja Mjesto okupljanja
Bosansko Grahovo Centar grada Ispred Doma kulture
Kupres  Centar grada Park u Centu grada
Livno Izletište Bašajkovac i MZ Podhum Stari most u Dumanu i MZ Podhum

Tomislavgrad 

 

 

Centar grada

 

 

Centar grada

 

 

Opština Mjesto okupljanja Mjesto okupljanja
Domanjevac-Šamac Gradska zona i MZ Ispred Općine
Odžak Gradska zona i MZ Ispred Općine

Orašje

 

 

Gradska zona i MZ

 

 

Ispred Općine

 

 

Opština Mjesto okupljanja Mjesto okupljanja
Foča-Ustikolina Izletište Modran; Rijeka Kolina ušće Ispred Doma kulture
Goražde

Površnica; Obala rijeke Drine i

Omladinska  ul.

Gradski trg 

Pale-Prača

 

 

Parkovi i škole, Glavna magistrala

 

 

Ispred škole

 

 

Opština Mjesto okupljanja Mjesto okupljanja
Ljubuški Kroz grad od pošte do rijeke Trebižat  Ispred Općine Ljubuški
Posušje Park, područje oko škola i ulice U parku u centru grada
Široki Brijeg O. i SR. škole; korito Lištice i Ugvače; Izvorište Borak Osnovne škole