Mjesta okupljanja i općine u kojima se organizuje akcija sadnje


22.10.2013.

Unsko-sanski kanton

Bihać – Osnovna Škola Gata 1 u 8:00h, Osnovna Škola Vrsta u 9:00h 

Bosanska Krupa – Ispred šumarije u 10:00h

Bosanski Petrovac – Ispred šumarije u 9:00h

Cazin – Ispred zgrade šumarije u 10:00h, akcija se održava u subotu

Ključ – Trg Alije Izetbegovića (ispred doma kulture) u 10:00h

Sanski Most – Ispred šumarske uprave Sanski most 10:00h

Velika Kladuša – Srednjoškolski centar u 9:00h

Posavski kanton

Odžak – akcija se održava naredne sedmice

Tuzlanski kanton

Doboj Istok – MZ Brijesnica Mala u 9:00h

Gračanica –  MZ Miričina (okupljanje kod škole) u 10:00h, akcija se održava u  subotu 

Kalesija – MZ Donje Vukovije u 10:00h

Sapna – Igralište na Međeđi u 9:00h

Tuzla – Srednja medicinska škola Tuzla u 7:30h, akcija se održava u petak

Živinice – Pred zgradom općine u 9:30h, akcija se održava u srijedu 30.10.2013. godine

Zeničko-dobojski kanton

Breza – Novi spomenik Zvijezda u 10:00h

Kakanj – Ispred Trga Kemal Bajsag u 10:00h

Maglaj – Ispred Doma kulture Edhem Mulabdić u 10:00h

Olovo – Ispred srednje škole u 7:30h

Tešanj – Akcija se održava u subotu

Vareš – Ispred Općine u 10:00 akcija se održava u subotu

Visoko – Ispred šumarije Visoko u 10:00 i ispred Islamskog centra Hanovi-Moštre u 10:00, akcija se održava u subotu

Zavidovići – Olovice, centar grada kod spomenika u 10:00h

Zenica –  Na parkingu ispred trznog centra Dzananovic na Kamberovica polju u 10:00h

Žepče – Ispred Crvenog Križa, ulica Stjepana Radića u  10:00h

Bosansko-podrinjski kanton

Foča-Ustikolina – Ispred zgrade općine u 9:30h, akcija se provodi u subotu

Goražde – Na gradskom trgu u 8:00h

Srednjobosanski kanton

Bugojno -

Busovača – Pred šumarijom u 10:00h

Donji Vakuf – Plato isped hotela Vrbas u 10:00h, akcija se održava u subotu

Fojnica – Kod autobuske stanice u 8:30h, akcija se održava u petak

Gornji Vakuf – Uskoplje –Ispred javne ustanove Centar za obrazovanje i kulturu u 10:00h

Jajce – Ispred šumarije u Jajcu u 8:00h 

Kreševo – Trg Fra Grge martića u 10:00h

Novi Travnik – Trg ispred općine u 10:00h

Travnik – akcija se održava naredne sedmice

Vitez – akcija se održava naredne sedmice

Hercegovačko-neretvanski kanton

Čapljina –  Gabela - Stari grad, Dretelj - Brdo i Dretelj - Grahovo

Čitluk – Srednja škola Fra Slavka Barbarića u 10:00

Jablanica – Suhava - lokacija koja se pošumljava u 10:00h

Konjic – Autobuska stanica Kolonija u 8:30h

Mostar – Vukovarska ulica kod pumpe Oil Ac u 10:00h, Španski trg 

Prozor – Rama – Centar grada u 10:00h

Stolac – Osnovna škola u 10:00h

Zapadno-hercegovački kanton

Ljubuški – Ispred srednjih škola u 10:00h

Posušje – 

Kanton 10

Bosansko Grahovo – Ispred šumarije u 09:45h

Drvar – Šumarija Drvar u 9:00h

Kupres –Akcija se održava u subotu

Tomislavgrad – Centar grada u 11:00h, akcija se održava u subotu 

Kanton Sarajevo

Sarajevo - Ispred Zemaljskog muzeja u 9:00h

Republika Srpska

Banja Luka - Akcija je u četvrtak 31.10.2013 godine, mjesto okupljanja na staroj autobuskoj stanici u Banja Luci u 7:30 do 8:00h

Bijeljina - U centru grada od 9:45 do 10:00h

Kotor Varoš - Ispred radničkog univerziteta u 9:00h, akcija se održava u subotu

Kneževo - ispred šumskog gazdinstva Čemernica u8:00h, akcija se održava u subotu

Teslić - Gradski trg u 8:00h

Foča - Stara autobuska stanica od 8:30 do 9:00h

Milići - Na platou kod Motela, akcija se održava u subotu

Novi Grad - Ispred šumarije od 9:45 do 10:00h

Rudo - 

Doboj -

Prijedor - Ispred Gradskog stadiona u 10:00h, akcija se održava u subotu

Laktaši - Akcija se održava 31.10.2013. godine, lokacija Čelinac

Pale - Tržni centar Bartola

Čelinac - Akcija se održava 31.10.2013. godine, lokacija Čelinac

Berkovići -

Srbac - Na platou ispred zdrage opštine Srbac u 8.00h i u 11.00h uže gradsko jezgro, akcija se održava u petak

Vlasenica - Ispred srednjoškolskog centra "Milorad Vlačić" u 8:30h do 9:00h

Gradiška -

Modriča - Ispred opštine, akcija se održava u ponedeljak

Ljubinje - Mjesto Pandurica, os 9:45 do 10:00h

Jezero -

Mrkonjić Grad -

Za pojedine općine još uvijek nemamo informaciju o mjestu okupljanja. Informacije će biti postavljene uskoro.