CPCD i Ambasada Kraljevine Švedske podržali "Let's Do It"


25.04.2014.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), putem Programa malih grantova „Budi promjena“ (PMG) koji je finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Švedske, prepoznao je važnost projekta „Let's Do It – očistimo zemlju za 1 dan. Projekat je podržan kroz Ad Hoc fond namijenjen za podršku inicijativama/projektima u kojima se iskaže potreba za hitnom reakcijom, a koji su u skladu sa ciljevima PMG-a, što je bio slučaj sa akcijom „Let's Do It – očistimo zemlju za 1 dan“. Usljed nedostatka novčanih sredstava za nabavku osnovnih materijala potrebnih za provedbu akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada, CPCD je sa zadovoljstvom podržao našu akciju.

Program malih grantova je jedan od projekata CPCD-a. Misija Centra za promociju civilnog društva jeste jačanje civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju. Poseban akcent je na uspostavljanju okvira za efikasne odnose sa vladinim i profitnim sektorom te razvoju građanskog aktivizma.

Program malih grantova realizira se kroz pružanje finansijske podrške organizacijama civilnog društva (OCD) i neformalnim grupama građana/ki.

Velika hvala Centru za promociju civilnog društva i Ambasadi Kraljevine Švedske koji su prepoznali vrijednost našeg projekta i pomogli nam da obezbijedimo sve što je neophodno za nesmetano provođenje akcije. Nadamo se da je ovo početak jedne uspješne i dugoročne saradnje.