Drveće i poplave


10.09.2014.

Ova godina bila je obilježena obilnim padavinama koje su u maju i avgustu bile uzrok bujica, erozije tla, poplava i klizišta. Šteta koju je Bosna i Hercegovina pretrpjela samo u maju procijenjuje se na preko 4 milijarde evra. Da li ste znali da su drveće i šume od velike pomoći  u zaštiti od ovih nepogoda?  Šume se naši saveznici i u mnogim drugim područjima, ali danas ćemo se zbog njihove aktuelnosti fokusirati na ove.

Planine i brde iznad stijena imaju sloj zemlje koji je neophodan da bi bilo kakva vegetacija mogla tu da raste. Ali kao što je zemlja na obronicma potrebna vegetaciji, tako je i vegetacija od velike važnosti za očuvanje ovog veoma bitnog sloja zemlje. Biljke, a posebno drveće, svojim korijenim sistemom vezuje zemljište za stijene, i kada padavine se slivaju niz obronke, upravo je korijenje drveća i ostalog rastinja to koje zemlju zadržava da ne bude isprana – proces poznat kao erozija tla. Na taj način nas drveće štiti  da nam planine ne postanu neproduktivne gole stijene.

Štiteći nas od erozije tla, drveće takođe sprečava da nanosi blata i stijenja zatrpaju kuće, puteve ili zemljište koje ljudi koriste. Korijenje drveća takođe pomaže apsorbovanje vode od strane tla, i usporava njen pad niz obronke brda i planina. Dakle, šume smanjuju šanse za formiranje bujica ili ih ograničavaju.

Drveće i šume igraju važnu ulogu u smanjivanju rizika od klizišta, i njihovog ograničavanja ukoliko se dese. Doduše, čak ni drveće ne može da pomogne ako je padina jako strma, a ako je još pored padavina prisutan i vjetar, drveće može čak i da odmogne. No to je prije upozorenje o riziku gradnje objekata u neposrednoj blizini velikih padina nego poziv protiv drveća. Pored pomenutog mehanizma zadržavanja tla, drveće kroz procese upijanja vode korijenim sistemom i isparavanja iste kroz lišće krošnje ubrzava isušivanje tla.  Na taj način se smanjuje rizik da natopljeno tlo se pod sopstvenom težinom pokrene uništavajući sve što mu je na putu.

Drveće i šume donose veliku korist za ljude i životinje, stoga je u našem najboljem interesu da ih čuvamo i obnavljamo. Ovo su samo neki od razloga da se pridružite akciji „Lets Do It – milion sadnica za jedan dan“ i omogućite da naša zemlja bude ne samo ljepša i bogatija, već i sigurnija od prirodnih nepogoda. Ako već to niste učinili, registrujte se već danas! Drugi članci o pozitivnim efektima i značaju drveća slijede.

 M.G.