Prvi sastanak novih volontera Let's Do It tima


12.09.2014.

U prostorijama Olipmijskog komiteta BiH, 10. septembra 2014. godine održan je prvi sastanak Let’s Do It tima. Sastanku su pisustvovali volonteri koji će biti angažovani u pripremama za realizaciju Let’s Do It akcija. Njihov angažman će trajati 9 mjeseci (septembar 2014 – maj 2015). U tom periodu je planirano organizovati dvije velike akcije: Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan” powered by Eronet i “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan“ powered by Eronet.

Na sastanku su predstavljeni ključni koraci u pripremi za realizaciju predstojeće akcije „Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan” powered by Eronet. Formirani su timovi, unutar kojih će volonteri zajedno sa svojim koordinatorima raditi na realizaciji ključnih koraka. Svi volonteri su dobili svoje zadatke i počeli sa provođenjem istih.

U narednom periodu mlade volontere čeka mnogo vrijednog rada da bi  akcija sadnje drveća koja je  planirana za 25. oktobar 2014, bila uspješno realizovana.

Prva zajednička aktivnost svih volontera je dogovorena za zadnji vikend u septembru, kada je planirano čišćenje olimpijske planine Igman i druženje u cilju boljeg međusobnog upoznavanja.