Konferencija UN u Njujorku, klimatske promjene i šta to ima veze sa tobom i sa mnom?


24.09.2014.

U prošlim člancima smo razmatrali koristi koje šume pružaju u slučaju obilnih padavina i suša, i na koje načine drveće možemo koristiti u zaštiti od ovih elementarnih nepogoda. Ono što vidimo je da su poplave i suše sve jače i učestalije, što ukazuje da se klima mijenja.  Ono što je značajno je da nas šume ne samo štite od posljedica klimatskih promjena, već se bore protiv samog njihovog uzroka.

Pojam "klimatske promjene" smo čuli mnogo puta, to je jedan od onih izraza koje često spomenu na televiziji ili medijima koje brzo prelazimo da bismo našli nešto što je "bitnije" i zanimljivije.

Kratki dokumentarni film o poplavama u Srbiji (Unprecedented Floods in Serbia), započinje sa čovjekom koji objašnjava šta mu se desilo:
"U 10 sati noći ja sam spavao, u 10 sati noći su mi rekli da je voda pred vratima. Ja nisam mogao da verujem. Ja sam ih isterao napolje".

U mnogome, čovječanstvo je slično ovom čovjeku, jer spava dok katastrofa dolazi, a kad ga ljudi upozoravaju na dolazeću opasnost, njemu se to čini kao fikcija i istjeruje one koji ga uznemiravaju u njegovoj životnoj rutini. Jedina razlika je što on je makar mogao da napusti kuću i spase živu glavu, dok mi druge planete osim ove nemamo, i nemamo gdje da pobjegnemo.

Na sličan način, mi zanemarujemo upozorenja da ako se globalna temperatura povisi za 2 ºC ili više, globalno zagrijavanje će postati nepovratan proces i klimatski uslovi će se tako radikalno promijeniti da će čovječanstvo izumrijeti. Da, dobro ste pročitali - izumrijeti. To nije pitanje da koliko će biti skijanja ni da li ću morati da kupim bolje mlijeko za sunčanje, ovo je pitanje opstanka ljudske vrste. I gotovo sigurno važnija tema od izjava političara koju se se sastali da malo popričaju ili rezultata neke utakmice.

Danas je u Njujorku počeo samit o klimi, gdje se okupilo na stotine državnika, poslovnih ljudi, predstavnika nevladinih organizacija, medija itd.  Cilj ovog okupljanja je da se napravi značajan, univerzalan, pravno obavezujući sporazum koji bi sljedeće godine bio pretočen u konkretne akcije kako bi se napravio zaokret u pravcu kreiranja svijeta gdje egzistencija nije ugrožena, gdje naša ekonomija i životi se vode na održiv i prema planeti odgovoran način.

Ovaj put, odziv javnosti je nezabilježen - između 310.000 i 400.000 ljudi se okupilo na ulicama Njujorka, 40 blokova je bilo preplavljeno protestantima kako bi izvršili pritisak na učesnike samita da budu mudri i hrabri u donošenju odluka. Širom svijeta su organizovana okupljanja i akcije kako bi se podržalo donošenje poželjnih odluka na samitu.
https://www.youtube.com/watch?v=gv6LXpkbTQ0

Lionardo di Kaprio, prije nekoliko dana proglašeni mirovni izaslanik UN-a je održao dramatičan govor upućen učesnicima samita.

https://www.youtube.com/watch?v=vTyLSr_VCcg


"Časni delegati, vođe svijeta,  ja živim od pretvaranja, ali vi ne. Ljudi su se postarali da se njihovi glasovi čuju u nedjelju širom svijeta, i ovaj zamah neće prestati. Ali sad je vaš red, vrijeme da odgovorite na najveći izazov ljudske vrste je sada. Preklinjemo vas da se sa njom sučite sa hrabrošću i iskrenošću. Hvala vam."


Nadam se da će ovi glasovi biti još jači, i da će svojom brojnošću i argumentima prevagnuti nad interesima profita korporacija. Moj glas je sa njihovim, moje molitve da poziv di Kaprija i drugih bude čut. Nadam se da će se još mnogi glasovi priključiti ovima, čak i kod nas. 

M.G.