Najava akcije Let's Do It - milion sadnica za 1 dan


07.10.2014.

Bosna i Hercegovina je prva država koja je organizovala veliku volontersku akciju sadnje drveća u jednom danu u okviru globalnog pokreta Let's Do It World. Akcija sadnje drveća "Let's do it-milion sadnica za 1 dan" realizovat će se po drugi put i to 25. oktobra 2014. godine, te će se sinhronizovano u jednom danu održati na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, a posvećena je prvenstveno pošumljavanju šumskog zemljišta, ali i sadnji drveća u parkovima, drvoredima, dvorištima. Nositelji projekta su UG "Ruke" iz Sarajeva i "Mozaik prijateljstva" iz Banja Luke, a u partnerstvu sa vladinim sektorom, javnim i privatnim privrednim subjektima, školama/fakultetima kao i nevladinim sektorom.

Generalni sponzor projekta je kompanija HT Eroneta. Ovogodišnji fokus volonterske akcije "Let's Do It-milion sadnica za 1 dan" je usmjeren ka sanaciji katastrofalnih klizišta koja su uslijed poplava pogodila mnoga mjesta u BiH.- Ova godina je bila obilježena obilnim padavinama koje su bile uzrok katastrofalnih bujica, erozije tla, poplava i klizišta, a šteta koju je BiH pretrpjela procjenjuje se na preko 4 milijarde eura. Velikom akcijom "Let's Do It-milion sadnica za 1 dan" želimo da ukažemo na važnost šuma u zaštiti od ovih nepogoda. Drveće svojim korijenim sistemom vezuje zemljište i sprečava eroziju tla, apsorbuje vodu i usporava njen pad niz obronke. Pored ovog šume imaju i druge korisne funkcije kao što su pročišćavanje zraka, proizvodnja kisika, apsorbovanje ugljen dioksida i prašine. Ovo su samo neki od razloga da se 25. oktobra 2014. pridružite akciji "Lets Do It-milion sadnica za jedan dan" i omogućite da naša zemlja bude ne samo ljepša i bogatija, već i sigurnija od prirodnih nepogoda. Akciju su podržala sva preduzeća koja gazduju šumama u BiH, a pored svih sponzora ove godine je njenu vrijednost prepoznala i podržala i Američka ambasada u Sarajevu - kazao je Božidar Mihajlović.

Andy McGuffie, šef komunikacija i portparol Delegacije EU/EUSR na konferenciji za novinare istakao je da Delegacija EU podržava akciju budući je zaštita okoliša jedno od izuzetno važnih pitanja za EU dodajući:   -Evropska unija trenutno pomaže u obnovi područja nastradalih u poplavama u Bosni i Hercegovini sa preko 42 miliona eura. Međutim, naši napori se ne bave samo neposrednim efektima ove katastrofe. Jednako smo predani u naporima da se spriječe ili umanje posljedice u budućnosti - više sredstava će biti na raspolaganju za prevenciju poplava u drugoj fazi i to je ono što motivira našu podršku za Let's Do It! inicijativu. Veoma smo sretni što podržavamo ovu akciju građana BiH koji su prepoznali važnost sprečavanja krčenja šuma mnogo prije nego što su se poplave dogodile.

Generalni partner projekta "Let's Do It", pa tako i akcije "Let's Do It-milion sadnica za 1 dan" je kompanija HT Eronet koja sa zadovoljstvom podržava projekte koji imaju za cilj očuvati okoliš i unaprijediti uslove u životnoj sredini. - Sretan sam kao i svi zaposlenici HT Eroneta što smo uz ovaj vrijedni projekt od samog početka. HT Eronet će ove godine pripremiti posebne pogodnosti za sve volontere koji će sudjelovati  u akciji kako bi im olakšali međusobnu komunikaciju. Mi čvrsto stojimo uz ovaj projekt, a posebno nam je drago što je ove godine fokus akcije na sanaciji klizišta u poplavama pogođenim područjima. Odmah nakon poplava u maju pritekli smo u pomoć unesrećenom stanovništvu osiguravši 320.000 KM. Do sada je putem humanitarnog telefona za ugrožene u poplavama 092 890 830, koji je otvorio Crveni križ Federacije BiH u saradnji s HT Eronetom, prikupljeno čak 124.826 KM. Sponzoriranje ove akcije potvrđuje da se naša pomoć stradalnicima u poplavama nastavlja“, izjavio je Vanja Gavran, rukovoditelj Odjela za korporativne komunikacije HT Eronet-a.

Ove godine akciju "Let's do it-milion sadnica za 1 dan" podržavaju i bh. ovlašteni operateri sistema upravljanja ambalažnim otpadom, Ekopak i Eko život. Zahvaljujući Ekopaku, po prvi put je omogućeno da se prilikom čišćenja divljih deponija u akciji "Let's Do It-očistimo zemlju za 1 dan", otpad sakuplja odvojeno, te da prikupljeni ambalažni otpad, umjesto na legalnim deponijama – koje su isto tako dio okoliša, bude predat na reciklažu. "Ekopak podržava akciju "Let's Do It-milion sadnica za 1 dan", koja gledajući kroz naš ključni zadatak - upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom- ima veliki značaj. Za svaku tonu kartonske ambalaže, koju Ekopak preda na reciklažu, spašavamo 17 stabala iz prirode. Ekopak je u prethodne dvije godine, kratkom periodu u kojem smo operativni, predao na reciklažu oko 10.000 tona ambalažnog otpada, ispunjavajući na taj način ciljeve u ime društveno odgovornih kopmpanija koje su u našem sistemu, što slikovito prikazano iznosi oko 170.000 stabala što samo govori koliki je naš doprinos zaštiti okoliša. Podržavanjem ovog projekta Let’s Do It-a želimo povećati svijest građana o značaju zaštite okoliša - da stabla koja će se posaditi imaju svoju primarnu svrhu, a naš najveći doprinos je što djelujemo u pravcu da nova ambalaža u budućnosti bude što manje pravljena sječom šuma, a što više reciklažom ambalažnog otpada - kazala je Samra Jažić, stručni saradnik za prodaju pri Ekopaku.

Oduševljeni dosadašnjim akcijama koje su realizovane od strane „Let's Do It“ tima sa zadovoljstvom smo se odlučili za pokroviteljstvo nove velike ekološke akcije koja se sprovodi na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Kako smo svjesni u kakvom nam je stanju naš okoliš, a samim tim i šume, ali i značaja šume uopće, akciju „Let's Do It - milion sadnica za 1 dan“ odlučili smo podržati u smislu obezbjeđenja određenog broja sadnica. Dosadašnjim akcijama članovi UG „Ruke“ djelujući sa svojim „Let's Do It“ timovima su uspjeli dokazati da ipak u našoj zemlji postoje ljudi koji su svejsni značaja okoliša i koji svojim nesebičnim zalaganjem pokušavaju da dignu i jačaju svijest o istome. Nama kao operateru sistema  zadovoljstvo je biti dio ove ekološke priče“, riječi su Lidije Tomić, direktorice kompanije Eko život.

Važnost realizacije akcije „Let's Do It-milion sadnica za 1 dan“ prepoznala je i međunarodna organizacija UN, koja je kroz svoj program UN Volontera podržala projekat. „Pružanje aktivne podrške “Let`s do it” inicijativama i timu koji ih provodi već je postala tradicija Volontera Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ponukana zajedničkom vizijom i odličnim rezultatima koje smo ostvarili. Volonterske aktivnosti koje oslikavaju solidarnost između ljudi posebno su važne u situacijama od životne važnosti.

Pošumljavanje i sanacija  klizišta nastalih uslijed poplava u BiH zahtijevju aktivan i koordiniran angažman svih nas. Sudjelovanjem u volonterskim aktivnostima pokazujete interes za vašu zajednicu, što  ujedno i jeste u fokusu aktivnosti angažiranja, ponaprije mladih. Naša posvećenost radu sa mladima uvijek je odgovor na stav da su oni nosioci budućnosti”, kazala je Hyun-Joo Youn, programskog oficira UN volontera (UNV).