Kontakt


UDRUŽENJE GRAĐANA “RUKE”

Adresa: Tepebašina 7, 71 000 Sarajevo, BiH

Mail: info@letsdoit.ba

Tel: 033/832-664 

Mob: 063/547-799 - Kontakt za lokalne timove (Partneri)

Mob: 063/751-107 - Kontakt za medije

Broj žiro računa: Raiffeisen Bank 1610000100210129


UDRUŽENJE GRAĐANA “MOZAIK PRIJATELJSTVA”

Adresa: Srpskih pilota 38, 78 000 Banja Luka, BiH

Mail: mozaikprijateljstva@gmail.com

Tel: 051/922-224 

Broj žiro računa: NLB Razvojna banka 5621008002257169