Kontakt


UDRUŽENJE GRAĐANA “RUKE”

Adresa: Tepebašina 7, 71 000 Sarajevo, BiH

Mail: info@letsdoit.ba

Tel: 033/832-664 

Mob: 061/593-961 - Koordinator Junuz Elkaz

Broj žiro računa: Raiffeisen Bank 1610000100210129


UDRUŽENJE GRAĐANA “MOZAIK PRIJATELJSTVA”

Adresa: Cara Lazara 20, 78 000 Banja Luka, BiH

Mail: mozaikprijateljstva@gmail.com

Tel: 051/962-832 

Broj žiro računa: NLB Razvojna banka 5621008002257169