• +387 33 832-664
  • info@letsdoit.ba
  • Tepebašina 7, 71 000 Sarajevo

Izvještaji: Usora, Zavidovići i Vareš - Let's Do It Bosna i Hercegovina

Izvještaji: Usora, Zavidovići i Vareš - Let's Do It Bosna i Hercegovina

19 Septembra, 2012

Usora

9. septembra 2012, u sklopu projekta »Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan« održana je najveća ekološka volonterska akcija na području općine Usore.

Akciju je podržalo 180 volontera u sljedećim mjesnim zajednicama: Sivša, Žabljak, Alibegovci, Makljenovac, Omanjska, Jeleči-Filipovići, a na poticaj ovoga Lokalnog tima odazvali su se i mještani Blaževaca u općini Tešanj.

Prikupljeno je 7,5 tona ilegalno odloženog otpada te su na taj način očišćene  mnoge zelene površine usorskoga kraja. U akciji su sudjelovali građani svih generacija. Romska obitelj koja je se našla na lokalitetu čišćenja u Žabljaku preuzela je očistiti dio oko lokacije gdje su se stacionirali, što predstavlja pohvalnu integraciju Roma u ovu ekološku akciju.

Financijski pokrovitelj ove akcije na području Usore je Općina Usora koja je za svakog volontera obezbijedila rukavice, vreće za smeće, osvježavajuće piće tijekom rada, te po završetku akcije topli obrok i napitak.

Zavidovići

Akcija se održala u dvije gradske i jednoj prigradskoj zoni.

Očišćen je uži centar grada sa lijeve i desne obale rijeke Bosne, uključujući i obale rijeke. Očišćena je i divlja deponija „Duboki potok 1“ u mjesnoj zajednici Lovnica, kao i značajan dio mjesne zajednice.

U akciji je učestvovalo 163 volontera/ke i sakupljeno je tačno 300 vreća otpada (120l), koje su odložene na pet lokacija u gradu i dva velika kontejnera u mjesnoj zajednici Lovnica.

Vareš

Nakon tri uspješne pilot akcije (očišćeno oko 20 tona smeća), na teritoriji općine Vareš je učestvovalo 600 volontera. Akcija se provodila na lokacijama: Vareš, V.Majdan, Pogar, Dabravine, Strica-Zaruđe, Osoje, Bijelo Borje, Mir, Tisovci, Pržići, Ponikve i Igrišta. Uklonjeno je oko 100t smeća te 20 deponija koje su stare i do stotinu godina za šta je utrošeno 7000 vreća.

Kao u prethodnim akcijama podršku pri realizaciji ove akcije su pružili:  JKP, Dom zdravlja, Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš, Crveni križ, Lovačko društvo, Udruženje malodobnih branitelja, Simić prom, Općina Vareš te mnogi građani Vareša. Akciju su medijski podržali radio Bobovac i list Bobovac.