O nama - Let's Do It Bosna i Hercegovina

O nama - Let's Do It Bosna i Hercegovina

„Let's Do It“ projekat u Bosni i Hercegovini je počeo 2012. godine i do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 191.981 volontera, koji su očistili oko 15.370 tona otpada i zasadili 475.716 sadnica raznih vrsta drveća. Volonterske akcije „Let's Do It – očistimo zemlju za 1 dan“ i „Let's Do It – milion sadnica za 1 dan“ su do sada organizovane u 115 općina i gradova i cilj nam je projektom obuhvatiti sve općine u Bosni i Hercegovini.

„Let's Do It“ u Bosni i Hercegovini je dio svjetskog pokreta „Let’s do it World“ u kojem učestvuje 168 zemalja i u kome je do sada uzelo učešće više od 35.000.000 volontera. Zvanični organizator „Let’s Do It“ volonterskih akcija u našoj zemlji je Udruženje građana “Ruke” iz Sarajeva.

Danas je Let’s Do It pokretačka snaga pozitivnih društvenih promjena u Bosni i Hercegovini. Svojim radom želimo da građanima vratimo nadu u bolje sutra i vjeru da ova zemlja može biti bolje i ljepše mjesto za život. Želimo da naša zemlja u svijetu bude poznata kao zemlja čistih rijeka i planina, kao zemlja gostoprimstva i dobrih ljudi, kao zemlja u kojoj svako može da živi od svog rada, kao zemlja u kojoj ljudi različitih religija i nacija svoje razlike smatraju bogatstvom i kao zemlja u kojoj se svi nesporazumi rješavaju u ljubavi i miru.

Naredna velika akcija čišćenja će biti u subotu, 17. septembar 2022. godine, širom BiH.

Naredna velika akcija sadnje drveća će biti u subotu, 05. novembra 2022. godine, širom BiH.

„Let's Do It“ is a project in Bosnia and Herzegovina started in 2012 and by now it had 191.981 volunteers in its actions of cleaning illegal landfills and planting trees, who cleaned around 15.370 tons of waste and planted 475.716 of seedlings of different trees. Volunteer actions „Let's Do It- clean up the country in 1 day” and “Let’s Do It- million seedlings in 1 day” were organized in 115 municipalities until now and the aim is to involve all municipalities in Bosnia and Herzegovina.

“Let’s Do It” in Bosnia and Herzegovina is a part of a global “Let’s Do It World” movement, which includes 113 countries and which has more than 18.000.000 volunteers. Official organizers of “Let’s Do It” volunteer actions in Bosnia and Herzegovina are Association of Citizens “Ruke” from Sarajevo and Association of Citizens “Mosaic of Friendship” from Banja Luka.

“Let’s Do It” is driving force of many positive social changes in Bosnia and Herzegovina. With our work, we want to bring hope for better tomorrow to the population and a belief that this country can be better and more beautiful place for life. We want to present our country as one of country with clean water/ rivers and mountains, as a country of hospitality and good people, as a country where everyone lives from their work, as multi-religious and multinational country where people think of their differences as of treasure and where all problems are solved peacefully.

The next big clean-up action will be on Saturday, September 17, 2022, throughout BiH.

The next big action of planting trees will be on Saturday, November 05, 2022, throughout BiH.