Let’s Do It tim BiH i ove godine na Online Svjetskoj konferenciji “Let’s Do It World” - Let's Do It Bosna i Hercegovina

Let’s Do It tim BiH i ove godine na Online Svjetskoj konferenciji “Let’s Do It World” - Let's Do It Bosna i Hercegovina

15 Marta, 2022

Svake godine Let’s Do It World Network organizuje globalnu konferenciju koja ima za cilj da ujedini ljude iz cijelog svijeta sa zajedničkom misijom za svijet bez otpada. Konferencija okuplja mnoge lidere unutar Let’s Do It globalnog pokreta, ali i partnere Svjetskog dana čišćenja (WCD) kao što su mnoge vladine agencije, globalne organizacije i građane iz skoro 180 zemlja širom svijeta. 

Od početka pandemije, konferencija se održava online i traje nekoliko dana, a ovogodišnja konferencija je održana od 27. do 30. januara uz podršku tima Let’s Do It Njemačka, ovogodišnjeg organizatora Let’s Do It Indonezija i Let’s Do It svjetskog tima. Konferencija je bila otvorena i dostupna za sve zainteresirane koji su se željeli pridružiti da učestvuju i doprinesu svijetu bez otpada te održivoj budućnosti. Tokom konferencije, učesnici su dijelili svoje znanje, razmjenjivali iskustva, učili jedni od drugih te uspostavljali saradnju kako bi uspjeli doći do zajedničkog cilja. 

Međutim, ono što je bilo korisno i za običnog posmatrača a i za nekog ko je mnogo više involviran je prilika za praćenjem trendova i inovativnih rješenja iz cijelog svijeta na jednom mjestu. Obzirom da su na konferenciji bili prisutni ekološki aktivisti iz različitih dijelova svijeta, bilo da se radi o razvijenim zemljama ili zemljama u razvoju, evidentna je činjenica da se gotovo svi učesnici bave istim problemima, ali imaju različite pristupe i rješenja. Kao jedan primjer može se navesti biorazgradivi otpad koji se u različitim zemljama rješava na različite načine. S jedne strane, razvijene zemlje obično imaju centre za kompostiranje koji mogu da služe i za proizvodnju energije, ali i za đubriva koja se koriste u poljoprivredi. S druge strane, zemlje u razvoju u većini slučajeva nemaju takve centre ali više rade na tome da sami kreiraju kompost koji obično koriste za vlastite usjeve i slično. U svakom slučaju, biorazgradivi otpad predstavlja samo otpad ukoliko ne postoji ni znanje ni volja da se od istog kreira veoma vrijedan resurs. 

Također, za vrijeme konferencije učesnici su imali priliku čuti brojne inspirativne priče, a za kraj vam donosimo jednu takvu priču. Svoju priču je podijelio mladić koji je osnivač reciklažnog centra iz Malezije, koji je predstavio inovativno rješenje pod nazivom Banka otpada. Banka otpada funkcioniše kao obična komercijalna banka, gdje otvorite račun kod lokalne banke otpada. Povremeno pravite depozite sa svojim neorganskim čvrstim otpadom, koji se vaga i određuje mu se novčana vrijednost. Ova vrijednost se čuva na vašem računu sa kojeg, kao i obična banka, možete podići novac. Osnovni principi banaka otpada ostaju isti u svim provincijama (dijelovima zemlje): sakupljajte (smeće), štedite, zaradite, utječete na promjenu ponašanja ljudi i uživate u čistom kvartu/komšiluku. 

Ova inspirativna priča je nastala iz potrebe ljudi koji žive u gradovima i u malim stanovima gdje nemaju prostor da skupljaju otpad u većim količinama za reciklažu koji bi dalje mogli prodati reciklažnim centrima. Danas u Indoneziji postoji 85 banaka otpada, koje ne samo da motivišu ljude da skupljaju otpad, te isti odlože pa makar i u manjim količinama, nego i podstiču čišćenje ulica i reciklažu, te istovremeno pružaju priliku za zaradom.

Problem otpada je evidentno veliki, prilika za kreativnost i inovacijama je ogromna, ali je najbitnije da zajedno djelujemo i kreiramo budućnost kakvu zaslužujemo.

Nadamo se da se vidimo sljedeće godine na istoj konferenciji sa još više inspirativnih priča i ideja kako da svoje okruženje učinimo ljepšim i zdravijim za trenutne ali i buduće generacije.

Tekst pripremio: Mahir Mešić