LET’S DO IT VOLONTERI U AKCIJI „ŠTA IMA, ŠTA SE SADI?“ POSADILI 1000 NOVIH SADNICA NA BJELAŠNICI - Let's Do It Bosna i Hercegovina

LET’S DO IT VOLONTERI U AKCIJI „ŠTA IMA, ŠTA SE SADI?“ POSADILI 1000 NOVIH SADNICA NA BJELAŠNICI - Let's Do It Bosna i Hercegovina

30 Marta, 2022

Prvog dana proljeća kada se obilježava Svjetski dan šuma Let’s Do It tim započeo je sa akcijama sadnje i uspješno je realizovana akcija sadnje deset odraslih sadnica u gradskoj zoni. Tokom sedmice radnici KJKP „Park“ posadili su još 40 sadnica na različitim lokacijama u Kantonu Sarajevo, a u subotu 26. 03. 2022. godine realizovana i velika akcija pošumljavanja na Bjelašnici. Više od stotinu volontera zajedničkim snagama posadilo je 1000 sadnica bijelog bora na prekrasnoj lokaciji u Dejčićima uklapajući se tako u godišnji plan sadnje šumskog gazdinstva Sarajevo-šume.

Naša domovina je jedna od zemalja sa najvećim šumskim bogatstvima u Evropi i zemlja sa najvećim udjelom šumskog zemljišta i raznolikosti šumskih vrsta na zapadnom Balkanu. Zbog toga imamo posebnu odgovornost da naš odnos prema šumama bude zaštitnički i da nikako ne zaboravimo i ne zapostavimo njihovu važnost. U vrtlogu negativnih utjecaja i klimatskih promjena imamo vrijedna prirodna bogatstva koja moramo naučiti više cijeniti jer su naši najbolji saveznici u borbi za očuvanje planete Zemlje.

Šume su najraznolikiji ekosistemi na kopnu i koristi koje imamo od drveća i šume su višestruke. Kisik je nepohodan za naš život, šume filtriraju vode, apsorbuju gasove, spriječavaju klizišta i erozije tla, imaju veliku ulogu u spriječavanju nastajanja bujica, a šumski vazduh je bogat eteričnim uljima koja uništavaju mikrobe. Sve ovo i mnogo više besplatno dobijamo od prirode, ali to ne znači da loš odnos prema njoj nećemo skupo platiti. Iz Let’s Do It-a poručujemo da nam „Priroda vraća ono što joj dajemo“.

Akciju pošumljavanja i projekat Let’s Do It podržava Coca – Cola fondacija.