Saradnja sa Udruženjem Brdskih biciklista - Let's Do It Bosna i Hercegovina

Saradnja sa Udruženjem Brdskih biciklista - Let's Do It Bosna i Hercegovina

07 Maja, 2013

Napraviti funkcionalni network nevladinog i vladinog sektora, privrednih subjekata i građanstva, medija i drugih subjekata koji će nastaviti zajednički sarađivati i na drugim ekološkim akcijama u kontinuitetu, tj. poslije završetka ove volonterske akcije čišćenja 18. maja 2013. godine jeste jedan od ciljeva akcije.

Pored aktivnosti za pripremu akcije Let's Do It tim radi i na ostvarenju ovog cilja.  U sklopu ove aktivnosti uspostavili smo saradnju sa Udruženjem Brdskih biciklista. Pomenuto udruženje će na dan akcije učestvovati sa oko 300 biciklista koji će krenuti na sada već tradicionalnu vožnju Trebevićem pod nazivom “Enjoy Sarajevo III”.

Biciklisti širom BiH i regije koji se budu odazvali “Enjoy Sarajevo” će čistiti otpad sa Trebevića na dan akcije.

Pridružite se našim biciklistima 18.5. u 9h kod Vrbanja mosta i očistimo Trebević zajedno!