Svjetski dan čišćenja u BiH, 18.09.2021. godine - Let's Do It Bosna i Hercegovina

Svjetski dan čišćenja u BiH, 18.09.2021. godine - Let's Do It Bosna i Hercegovina