• +387 33 832-664
  • info@letsdoit.ba
  • Tepebašina 7, 71 000 Sarajevo

Svjetski dan voda - Let's Do It Bosna i Hercegovina

Svjetski dan voda - Let's Do It Bosna i Hercegovina

22 Marta, 2021

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta, a obilježavanje ovog datuma određeno je usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u decembru 1992. godine.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, slatke vode na Zemlji ima svega 2, 5 %, od čega podzemne vode čine 30, 8 %, jezera i rijeke 0, 3 % dok je najveći dio slatke vode „zarobljen“ u lednicima (68, 9 %). Procjenjuje se da je samo 1% slatke vode ili 0, 007 % ukupne količine vode moguće koristiti za potrebe čovječanstva. U svijetu čak 1, 1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a 2, 4 milijarde živi bez osnovnih sanitarnih uvjeta.

Nakon ovakvih brojki, normalan čovjek bi pomislio da se u Bosni i Hercegovini koja je jedna od rijetkih zemalja u Evropi koja ima značajne resurse vode, njeni stanovnici odnose prema potocima, rijekama i jezerima sa poštovanjem. Nažalost, to nije tako. Pored otpadnih voda koje predstavljaju veliku opasnost za naše vodne resurse jer se bez prethodnog biološko- hemijskog prečišćavanja ulijevaju u naše vode. Pored toga, svjedoci smo užasnih prizora smeća na obalama naših rijeka. Tako nam kroz glavni grad plutaju plastične boce i kese, a tok rijeke Bosne omeđen je starim gumama, frižiderima i drugim suludim primjerima otpada.

Za 2021. godinu UN je izdao brošuru o 5 perspektiva kada su u pitanju benefiti i važnost vode u svakoj zajednici, te je ovo prilika da naučimo ili još jednom se podsjetimo da vodu ne koristimo samo za piće, nego je njena uloga mnogo veća i kompleksnija.

  1. Vrednovanje izvora vode – prirodni resursi vode i ekosistemi.

Svu vodu generišu ekosistemi. I sva voda koju koristimo za ljudsku upotrebu na kraju se vraća u okoliš, zajedno sa svim zagađivačima koje smo dodali. Kružni tok vode naša je najvažnija „uloga ekosistema“. Veća vrijednost mora se dati zaštiti okoliša kako bi se osgirualo kvalitetno opskrbljivanje vodom i izgradila otpornost na prirodne nesreće poput poplave i suše.

  1. Vrednovanje vrijednosti vodne infrastrukture – skladištenje, tretman i opskrba.

Vodna infrastruktura skladišti i premješta vodu tamo gdje je najpotrebnija te pomaže u čišćenju i vraćanju u prirodu nakon ljudske upotrebe. Tamo gdje je ova infrastruktura neadekvatna, podriva se socio-ekonomski razvoj i ugrožavaju ekosistemi.

Tipične procjene vodne infrastrukture obično podcjenjuju ili ne uključuju troškove, posebno socijalne i ekološke troškove. Teško je povratiti sve troškove iz tarifa (poznato kao puni povrat troškova). U mnogim zemljama podmiruju se samo dio ili svi operativni troškovi, a kapitalne investicije pokrivaju se javnim sredstvima.

  1. Vrednovanje usluga vode – pitka voda, sanitarne i zdravstvene usluge.

Uloga vode u domaćinstvima, školama, radnim mjestima i zdravstvenim ustanovama je presudna. Nadalje, PRANJE – voda, kanalizacija i higijena – ove usluge također dodaju vrijednost u obliku boljeg zdravlja, posebno u kontekstu pandemije COVID-19.

  1. Vrednovanje vode kao input za proizvodnju i društveno-ekonomske aktivnosti – hrana i poljoprivreda, energetika i industrija, poslovanje i zapošljavanje.

Poljoprivreda postavlja najveću potražnju za svjetskim slatkovodnim resursima i glavni je doprinos degradaciji okoliša. Iako je osnovna za sigurnost hrane, voda u proizvodnji hrane uglavnom ima malu vrijednost kada se procjenjuje isključivo kroz ekonomski objektiv vrijednosti koja se proizvodi u odnosu na korištenu vodu. Mnoge šire koristi – poboljšanje prehrane, stvaranje prihoda, prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje migracija – često se ne odražavaju na cijeni vode.

Za energetski, industrijski i poslovni sektor (EIB) prijetnje povezane s vodom, poput nestašice vode, poplave i klimatske promjene, mogu povećati troškove i poremetiti lance opskrbe. Korporativno loše upravljanje vodom može oštetiti ekosisteme i naštetiti reputaciji i utjecati na prodaju.

  1. Vrednovanje socio-kulturnih aspekata vode – rekreativni, kulturni i duhovni atributi.

Voda nas može povezati s pojmovima stvaranja, religije i zajednice. A voda u prirodnim prostorima može nam pomoći da se osjećamo mirno. Voda je sastavni dio svake kulture, ali vrijednosti koje pripisujemo ovim funkcijama teško je kvantificirati ili artikulirati. Ekonomija često smatra da je voda resurs za praktičnu upotrebu ljudi i malo ili nimalo ne obraća pažnju na njenu socio-kulturnu ili ekološku vrijednost. Potrebno je u potapunosti razumjeti kulturne vrijednosti oko vode uključivanjem raznovrsnije grupe dionika u upravljanje vodnim resursima.

Bez sveobuhvatnog razumijevanja prave, višedimenzionalne vrijednosti vode, nećemo moći zaštititi ovaj kritični resurs u korist svih. Ne zaboravi da voda nije samo tvoja. I da te to što svaki dan imaš dovoljno vode za piće, kupanje, kuhanje i druge potrepštine čini privilegovanim u odnosu na drugih 2, 5 milijardi ljudi koji sa tobom dijele ovu planetu. To ti ne daje pravo da budete sebični i vodu tretiraš kao nešto čega uvijek ima u Bosni i Hercegovini, jer ako nastavimo djelovati kao do sada i to bi se moglo uskoro promijeniti.

Iskoristi ovaj 22. mart da edukuješ sebe, svoje ukućane i prijatelje o važnosti vode. Štedi vodu kod kuće, na poslu, u školi. A smeće na obalama rijeka naše zemlje neka bude i tvoja lična sramota sve dok se ta slika u potpunosti ne promijeni.